Pobočka pre Bratislavu a Západné Slovensko

Klimaservis Bratislava s.r.o.
Domašská č.10, 821 07 Bratislava
tel.: 0905 409 187, 0917 765 040, 0917 932 703
tel./fax.: 043/4956498
servis@klimaservisba.sk
dusan.urica@klimaservisba.sk

Pobočka pre Stredné a Východné Slovensko

Klimaservis Bratislava, s.r.o.
Horný Turček č. 343, 038 48 Turček
tel.: 0905 632 144, 0918 790 540
tel./fax: 043/4956498
miroslav.schnierer@klimaservisba.sk
servis@klimaservisba.sk

Nahlasovanie porúch 24 hodín denne: hotline@klimaservisba.sk

Servisní technici 
Bratislava a Zapadné Slovensko: tel.: +421 917 765 040 +421 917 932 703
Stredné a Východné Slovensko: tel.: +421 918 790 540

Fakturačná adresa:

Domašská č.10
821 07 Bratislava, Slovensko

Fakturačné údaje:
IČO: 35928808
DIČ: 2021984195
IČ DPH: SK2021984195

Bankové spojenie:
SLSP 0179110217/0900
IBAN: SK5909000000000179110217
SWIFT: GIBASKBX